توضیحات

پاورپوینت ارائه روشي ترکيبي براي بهبود خلاصه‌سازي متن

پاورپوینت ارائه روشي ترکيبي براي بهبود خلاصه‌سازي متن