لایه باز وکتور صحنه خالی بنفش با لامپ‌های نئون صورتی و آبی مورب در پس‌زمینه

توضیحات

لایه باز وکتور صحنه خالی بنفش با لامپ‌های نئون صورتی و آبی مورب در پس‌زمینه

لایه باز وکتور صحنه خالی بنفش با لامپ‌های نئون صورتی و آبی مورب در پس‌زمینه