تحقیق درموردپورت موازی

23.000 تومان

تحقیق درموردپورت موازی

توضیحات

تحقیق درموردپورت موازی

تعدادصفحه 23

در زمان اتصال يک چاپگر به کامپيوتر از پورت موازی استفاده می گردد. با اينکه اخيرا” استفاده از پورت های USB رايج شده است ولی همچنان استفاده از پورت موازی برای اتصال چاپگر به کامپيوتر بسيار متداول است .

تحقیق درموردپورت موازی