تحقیق درموردموقعيتي براي انجام طرح درجة صلاحيت درسيستم مديريت مركزي نسل-آينده

32.000 تومان

تحقیق درموردموقعيتي براي انجام طرح درجة صلاحيت درسيستم مديريت مركزي نسل-آينده

توضیحات

تحقیق درموردموقعيتي براي انجام طرح درجة صلاحيت درسيستم مديريت مركزي نسل-آينده

تعدادصفحه 32

نويسنده : دي نافري من (Dana w.freeman)

اخيراً ، درجات صلاحيت مورد توجه بسياري از افراد قرار گرفته است . بسياري از سازمان ها و فروشنده هاي مركزي مديريت نرم افزاري بشري از درجات صلاحيت صحبت مي كنند و ؛ هر چند تعداد انگشت شماري از كمپاني ها توانسته اند پيش قدمي در شايستگي را در سطح يك شركت ، با موقعيت انجام دهند . يكي از شايع‌ترين مشكلات در اين امر ، نبود تعريفي مشخص از برنامه و هيأت اجرايي به منظور تحولي در ابعاد وسيع مي باشد . همانند تمامي تحولات ابتكاري در ابعاد وسيع، ‌تعيين يك درجة شايستگي موفق در قدم اول نيازمند طراحي و پشتيباني از طرح مورد نظر در يك بازة زماني مشخص مي باشد

تحقیق درموردموقعيتي براي انجام طرح درجة صلاحيت درسيستم مديريت مركزي نسل-آينده