تحقیق درموردمیراث نهضت جدید

47.000 تومان

تحقیق درموردمیراث نهضت جدید

توضیحات

تحقیق درموردمیراث نهضت جدید

تعدادصفحه 47

میراث نهضت جدید

نهضت جدید با الهام از جنبش های اجتماعی و نوع دوستانه قرن نوزدهم میلادی، انقلاب صنعتی و تحولات سیاسی و هنری که به همراه آن ظهور کرد، الگوهای معماری مورد استفاده در طراحی ساختمان ها، محلات مسکونی، و زیرساخت های شهری را دگرگون ساخت و در واقع معماران و طراحان محیط را به مسائل اجتماعی طراحی مسکن و فضاهای عمومی متوجه ساخت. در امر آموزش و نهضت تجدد

تحقیق درموردمیراث نهضت جدید