تحقیق درموردمیرزا کوچک جنگلی

7.000 تومان

تحقیق درموردمیرزا کوچک جنگلی

توضیحات

تحقیق درموردمیرزا کوچک جنگلی

تعدادصفحه 7

میرزا کوچک جنگلی

(۱۲۵۷ – ۱۱ آذر ۱۳۰۰ هجری شمسی) مبارز انقلاب مشروطه و سردار جنبش جنگل و از اولین رهبران جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران (همچنین معروف به: جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران و جمهوری سرخ گیلان) بود.

 

تحقیق درموردمیرزا کوچک جنگلی